O PORTALU

Portal UGROŽENA BAŠTINA predstavlja eksperimentalni projekat posvećen informacijama i temama vezanim za uništavanje kulturne baštine u savremenom društvenom i političkom kontekstu. Projekat je pokrenut od strane nekoliko arheologa, antropologa i istoričara.

Portal je započeo sa radom u martu 2015. godine.


 IMPRESUM

UREDNICA:

Danijela Obšust

 

SARADNICI:

 Kristijan Obšust, Nenad Milošević, Dejan Nikolić, Slobodan Ljubić, Ana Cvetković, Vojislav Milanović, Milan Stojković

 KONTAKT:
ugrozenabastina@gmail.com

%d bloggers like this: