Category Sve

Dokumentarni film: Dubrovnik i zločini nad kulturnom baštinom (VIDEO)

Tokom sukoba na području bivše Jugoslavije devedesetih godina 20. veka na stotine verskih i kulturnih objekata uništeno je u nastojanju da se izbriše kultura ciljane grupe na nekom području. Od prvih slučajeva, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je potvrdio da je uništenje kulturnog nasleđa zločin prema međunarodnom običajnom pravu. MKSJ je takođe utvrdio […]